Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по почистване и помощни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Турци...
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
16/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
05/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEAS-677-DELTURA-SER–FWC
Услуги по почистване и помощни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Турция
Изпълнителят трябва да осигури човешките и материалните ресурси, необходими за предоставяне на услугите по почистване и помощните услуги, посочени в неизчерпателния списък по-долу: предоставяне на услуги по почистване и помощни услуги в офисите на Делегацията и понякога в резиденцията.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
90910000
00
Важни събития
16/04/2019 00:00
N/A
N/A
05/08/2019 23:59
13/05/2019 23:59
N/A
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 075-176829 Обявление за поръчка 16/04/2019 00:00