Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на помощни услуги за одит за действия по Общата в...
Възлагащ орган:
European Commission, Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
Дата на публикация в TED:
01/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
14/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
CFSP/2019/06
Рамков договор за предоставяне на помощни услуги за одит за действия по Общата външна политика и политика на сигурност (CFSP)
Рамков договор за предоставяне на помощни услуги за одит за действия по Общата външна политика и политика на сигурност (CFSP).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
79212000
BE
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/04/2019 00:00
14/05/2019 16:00
16/05/2019 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 064-148200
Обявление за поръчка
01/04/2019 00:00