Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Нови модели на мобилност в европейските градове
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
16/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
07/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
MOVE/A3/2019-401
Нови модели на мобилност в европейските градове
Провеждане на паневропейско проучване, в комбинация със свързани изследвания, за да се осигури цялостен поглед върху моделите на мобилност в европейските градове. Проучването и свързаните изследвания ще съберат информация относно новите модели на мобилност, използването на обществен транспорт, частни стандартно зареждани и алтернативно зареждани превозни средства, както и за използването на активни методи в европейските конгломерати. Те ще оценят и интереса на европейските граждани за преминаване към по-устойчиви транспортни методи и ще определят пречките пред бъдещото им развитие. Проектът ще бъде разделен общо на 4 сфери, но със взаимосвързани задания.Задание 1: проучване относно моделите на мобилност на пътниците в големи европейски центрове;Задание 2: целево проучване относно градската логистика;Задание 3: Актуализиране на базата данни на TRACCS.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79311400
MA09
BE100
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/04/2019 00:00
N/A
N/A
07/06/2019 23:59
11/06/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 075-176831 Обявление за поръчка 16/04/2019 00:00