Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване и изпълнение на рамка за развитие на синята икономика
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
19/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASME/2019/OP/0008
Разработване и изпълнение на рамка за развитие на синята икономика
EASME стартира настоящата покана за представяне на оферти по две обособени позиции за проучвания относно:1) неустойчиво финансиране в синята икономика: произход на паричните средства – стойност 275 000 EUR;2) критерии за устойчивост на синята икономика: стойност 275 000 EUR.2-те проучвания се провеждат в контекста на международните споразумения от 2015 г.: Парижкото споразумение за климата и Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. В съответствие с ангажиментите, поети по тези споразумения, Европейският съюз полага усилия за подпомагане на промяна в капитала за финансиране на прехода към нисковъглеродна и устойчива икономика с по-ефективно използване на ресурсите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Договор за обществена поръчка
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Важни събития
19/03/2019 00:00
17/04/2019 12:00
N/A
26/04/2019 16:00
29/04/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Неустойчиво финансиране в синята икономика Обособена позиция 1: „Неустойчиво финансиране в синята икономика: произход на паричните средства“
Партида 2 Критерии за устойчивост на синята икономика Обособена позиция 2: „Критерии за устойчивост на синята икономика“
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 055-125844 Обявление за поръчка 19/03/2019 00:00