Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка и поддръжка на затворена камера за определяне на емисиите от изпаряване...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
19/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
03/06/2019
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
JRC/IPR/2019/OP/0800
Доставка и поддръжка на затворена камера за определяне на емисиите от изпаряване (SHED)
Настоящата покана за участие в търг има за цел получаване на цялостна, завършена затворена камера за определяне на емисиите от изпаряване (SHED), както е предвидено в Регламент (ЕС) 2018/1832.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
38433200
ITC41
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/04/2019 00:00
03/06/2019 16:00
04/06/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 091-217475
Поправка
13/05/2019 00:00
2019/S 078-184651
Обявление за поръчка
19/04/2019 00:00