Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за пречките пред използването на строителни продукти при строителните ...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Дата на публикация в TED:
30/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASME/2019/OP/0010
Проучване за пречките пред използването на строителни продукти при строителните услуги
EASME публикува настоящата покана за участие в търг за проучване на пречките пред използването на строителни продукти, които са законно пуснати на пазара съгласно Регламента за строителните продукти.Целта на това проучване е да се определят и очертаят съгласно приложимото законодателство на ЕС някои от най-значимите национални законодателни пречки пред предоставянето на строителни услуги, и по-специално на трансгранично равнище, които са свързани с използването на строителни материали, като проучването ще послужи като източник на доказателства за разработването на бъдеща политика за строителните услуги в рамките на вътрешния пазар.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
71000000
BE
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/04/2019 00:00
26/06/2019 15:00
27/06/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 109-264164
Поправка
07/06/2019 00:00
2019/S 084-198226
Обявление за поръчка
30/04/2019 00:00