Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Механизъм на пенсионни спестявания за европейски изследователски институции (RES...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Дата на публикация в TED:
23/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
21/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
RTD/2019/OP/002
Механизъм на пенсионни спестявания за европейски изследователски институции (RESAVER)
Предметът на рамковия договор е да се подпомогне дейността по управление и разширяване на пенсионния фонд RESAVER и да се улесни разработването на паневропейски продукт за лична пенсия, както е описано в тръжните спецификации (виж интернет адреса, посочен в раздел I.3)).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
BE100
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/05/2019 00:00
21/06/2019 15:00
25/06/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 099-238501
Обявление за поръчка
23/05/2019 00:00