Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Експресни куриерски услуги
Възлагащ орган:
European Training Foundation (ETF)
Дата на публикация в TED:
22/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
CFT/19/ETF/0003
Експресни куриерски услуги
Световни експресни куриерски услуги с камион и услуги за импорт/експорт.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
64120000
ITC11
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/03/2019 00:00
02/05/2019 14:30
03/05/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 058-132815 Обявление за поръчка 22/03/2019 00:00