Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
База данни на лекарства в процес на разработка
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
25/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
24/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
EMA/2018/30/CO
База данни на лекарства в процес на разработка
Агенцията изисква достъп до настоящи, подробни и пълни бази данни на лекарства, за да предостави научна, икономическа и свързана с промишлеността информация за лекарства и медицински изделия за хуманна употреба в клиничната практика и в изследването и разработването по света и за техните разработчици и притежатели на разрешителни за търговия, за да предостави информация за оценяването и мониторинга на тези продукти от страна на Агенцията и за да подкрепи своите предвиждания във връзка с дейността. Агенцията търси също извлечени доклади за нежелани реакции, за да открие и/или оцени нежеланите реакции от лекарства за хуманна употреба, лицензирани в ЕИП.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
72300000
NL1
Важни събития
25/03/2019 00:00
24/04/2019 12:00
26/04/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 059-135500
Обявление за поръчка
25/03/2019 00:00