Данни на покана за участие в търг

NEW: Rectificatif Annexe III.2 Lot 1 - Rectificatie Bijlage III.2 Perceel 1 - Rectificatif Annexe III.3 Lot 2 - Rectificatie Bijlage III.3 Perceel 2
Заглавие:
Наемане и поддръжка на охладители за вода
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
05/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
03/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
OIB/2019/OP/0018
Наемане и поддръжка на охладители за вода
- обособена позиция 1 наемане и поддръжка на самостоятелни дозатори с бутилки за студена и топла вода,- обособена позиция 2 наемане и поддръжка на обезопасени охладители, свързани с водоснабдителната мрежа, гарантиращи постоянно качествена вода.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
42968000
Условия за участие
Оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1) „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/04/2019 00:00
03/06/2019 15:00
04/06/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Наемане и поддръжка на самостоятелни дозатори с бутилки за студена и топла вода,
Прогнозиран обем: 450 дозатора.
Партида 2
Наемане и поддръжка на обезопасени охладители, свързани с водоснабдителната мрежа, гарантиращи постоянно качествена вода.
Прогнозиран обем: 250 дозатора.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 078-184652
Поправка
19/04/2019 00:00
2019/S 068-158412
Обявление за поръчка
05/04/2019 00:00