Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Одит за проверка на системата за управление на околната среда EMAS и потвърждава...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
19/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
31/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
HR/R1/PO/2019/019
Одит за проверка на системата за управление на околната среда EMAS и потвърждаване на екологичните отчети на Европейската комисия...
Предметът на тази покана за участие в търг е доставянето на услуги, свързани с одита за проверка на системата за управление на околната среда EMAS и потвърждаване на екологичните отчети на Европейската комисия за годините 2020—2023.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
90714000
DE1 / BE2 / IE0 / NL1 / LU0 / ES61 / BE1 / ITC4
Additional CPV Supplementary CPV
90710000
90714500
79132000
Условия за участие
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/06/2019 00:00
N/A
N/A
31/07/2019 15:00
05/08/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 116-283868 Обявление за поръчка 19/06/2019 00:00