Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за математическо моделиране и икономическа оценка
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
26/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
17/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2019/SRS/10962
Рамков договор за услуги за математическо моделиране и икономическа оценка
Рамков договор с повторно стартиране на конкурс за възлагане на външен изпълнител на анализи на математическо моделиране и икономическа оценка. Изисканата услуга е да се извършат анализи в тясна връзка с екипите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), за да се предостави експертен опит в математическото моделиране и икономическата оценка както на ECDC, така и на заинтересованите страни. Тази дейност има за цел:а) да се подкрепи създаването на политики чрез оценка на динамиката и тежестта на заболяванията и чрез оценка на потенциалното въздействие на интервенциите в областта на общественото здраве;б) да се развие разбирането чрез използване на заключителни методи за интерпретиране на данни относно заболяванията;в) да се подкрепят ответните действия чрез прогнозиране на развитието на заплахите и предоставяне на оценка на въздействието за стратегически отговор.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-добро съотношение качество/цена
71620000
SE
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/03/2019 00:00
08/05/2019 23:59
N/A
17/05/2019 16:00
21/05/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 060-137755 Обявление за поръчка 26/03/2019 00:00