Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Действие за автоматизиран превод в рамките на Механизма за свързване на Европа (...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
12/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
13/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2019/1083
Действие за автоматизиран превод в рамките на Механизма за свързване на Европа (CEF) — SMART 2019/1083
Чрез настоящата покана за участие в търг се прилага работната програма за 2019 г. на Механизма за свързване на Европа (CEF) по отношение на градивните елементи на автоматизиран превод. Поканата за участие в търг включва 1 (една) обособена позиция със следната цел: да се подпомогне експлоатацията и по-нататъшното развитие на основната платформа за услуги за автоматизиран превод, с по-широко разгръщане на нейните услуги и координация на предоставянето на езиковите ресурси и инструменти в държавите — членки на ЕС, и държавите, асоциирани към Механизма за свързване на Европа (CEF).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Най-добро съотношение качество/цена
72212740
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
48740000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/07/2019 00:00
13/08/2019 16:00
14/08/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 133-325756
Обявление за поръчка
12/07/2019 00:00