Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Експертен център на ЕС за жертвите на тероризъм
Възлагащ орган:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Дата на публикация в TED:
07/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
25/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
JUST/2018/JPPI/PP/CRIM/0165
Експертен център на ЕС за жертвите на тероризъм
Основната цел на настоящата поръчка е създаването на експертен център на ЕС за жертвите на тероризъм (наричан по-нататък „центърът на ЕС“). Центърът на ЕС ще има за цел подпомагане на държавите — членки на ЕС при осигуряване на ефективното транспониране и прилагането на практика на правилата на ЕС относно жертвите на тероризъм, като предоставя общи механизми за подпомагане и ресурси на равнището на Съюза. Центърът на ЕС ще осъществява конкретни и практически действия, които ще имат положително въздействие върху жертвите на тероризъм. По-конкретно центърът на ЕС ще осигурява насоки и обучения за изпълнение на правилата на ЕС и ще изготвя списъци на съответните експерти на национално равнище. В края на проекта всички действия на центъра на ЕС ще бъдат оценени, за да се анализира необходимостта от създаване в бъдеще на координационен център на ЕС за жертвите на тероризъм и неговата осъществимост. Изпълнителят ще предостави доклад за тази цел.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79000000
BE
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/05/2019 00:00
25/06/2019 12:00
27/06/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 088-209929
Обявление за поръчка
07/05/2019 00:00