Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по посрещане, конферентни услуги и свързани услуги
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Дата на публикация в TED:
24/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
1904/C58/D
Услуги по посрещане, конферентни услуги и свързани услуги
Обхватът на тази процедура за обществена поръчка е предоставянето на услуги по посрещане, конферентни услуги и свързани услуги за основните помещения на Eвропол. Някои услуги могат да бъдат предоставени във временната (ите) сателитна (и) сграда (и), намираща (и) се в непосредствена близост до основните помещения на Европол.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
79992000
NL332
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/04/2019 00:00
27/05/2019 16:00
28/05/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 080-191127
Обявление за поръчка
24/04/2019 00:00