Данни на покана за участие в търг

Nouvelle (supplémentaire) date pour la visite des lieux: 23 avril 2019 à 15h00
Заглавие:
Поддръжка на оборудване за кетъринг, кухня, кафетерия и пералня за съоръжения за...
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
12/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
10/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
AO 684
Поддръжка на оборудване за кетъринг, кухня, кафетерия и пералня за съоръжения за масов и официален кетъринг
Услугите, които ще бъдат предоставени, са 2 вида:— услуги по превантивна и ремонтна поддръжка, които трябва да се предоставят по време на срока на договора (вж. част Б, точка 3.1 от тръжните спецификации),— допълнителни услуги по поддръжка на допълнителното оборудване и/или модификации или подмяна на съществуващо оборудване (вж. част Б, точка 3.2 от тръжните спецификации).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-ниска цена
50883000
LU00
Важни събития
12/04/2019 00:00
10/05/2019 16:00
16/05/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 073-171643
Обявление за поръчка
12/04/2019 00:00