Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
FL/GENAFF19
Възлагащ орган:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Дата на публикация в TED:
12/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
13/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
FL/GENAFF19
FL/GENAFF19
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи многостранни рамкови договори за преводачески услуги относно текстове от общо естество от английски на ирландски, арабски, исландски, македонски, норвежки, руски, сръбски и турски език. Тези текстове се отнасят за дейността на различни органи и институции на Европейския съюз, за които Центърът за преводи предоставя преводачески и други езикови услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
79530000
Важни събития
12/04/2019 00:00
03/05/2019 23:59
07/05/2019 23:59
13/05/2019 23:59
23/05/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Преводачески услуги от английски на ирландски език Преводачески услуги на текстове от общо естество от английски на ирландски език.
Партида 2 Преводачески услуги от английски на арабски език Преводачески услуги на текстове от общо естество от английски на арабски език.
Партида 3 Преводачески услуги от английски на исландски език Преводачески услуги на текстове от общо естество от английски на исландски език.
Партида 4 Преводачески услуги от английски на македонски език Преводачески услуги на текстове от общо естество от английски на македонски език.
Партида 5 Преводачески услуги от английски на норвежки език Преводачески услуги на текстове от общо естество от английски на норвежки език.
Партида 6 Преводачески услуги от английски на руски език Преводачески услуги на текстове от общо естество от английски на руски език.
Партида 7 Преводачески услуги от английски на сръбски език Преводачески услуги на текстове от общо естество от английски на сръбски език.
Партида 8 Преводачески услуги от английски на турски език Преводачески услуги на текстове от общо естество от английски на турски език.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 073-171629 Обявление за поръчка 12/04/2019 00:00