Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Чужди инвазивни видове: подобряване на разбирането и комуникацията
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
04/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.2/SER/2019/0006
Чужди инвазивни видове: подобряване на разбирането и комуникацията
В рамките на този проект ще се приложат пилотно нови методи за предотвратяване на въвеждането и разпространението на чужди инвазивни видове в ЕС, чрез:— идентифициране на пропуските в знанията, различията в разбирането и перспективите и потенциалните конфликти по отношение на чуждите инвазивни видове и тяхното предотвратяване сред секторите и компетентните органи, включително чрез проучвания;— улесняване на диалога, подобряване на нивото на разбиране във всички посоки и засилване на сътрудничеството между тези сектори и компетентните органи чрез създаване и управление на платформи,— подготовка на кампании относно чуждите инвазивни видове, които да бъдат осъществени от тези сектори и компетентните органи, за да се подобри изпълнението на Регламента относно чуждите инвазивни видове.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
90700000
00
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3)
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Важни събития
04/04/2019 00:00
16/05/2019 16:00
20/05/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 067-156029
Обявление за поръчка
04/04/2019 00:00