Данни на покана за участие в търг

Please note that the deadline to submit your tender has been extended.
Заглавие:
Икономически и финансови бази данни
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
05/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
07/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
PROC/2019/05
Икономически и финансови бази данни
Целта на предвидените рамкови договори е предоставянето на ESMA широк набор от качествени и количествени данни относно финансовите пазари за постигане на целите на възлагащия орган: защита на инвеститорите, организирани пазари и финансова стабилност.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
72320000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/04/2019 00:00
26/04/2019 23:59
01/05/2019 23:59
07/05/2019 23:59
08/05/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Глобални финансови и макроикономически данни Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 2 Данни за фондове Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 3 Данни за предоставяне в заем на ценни книжа Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 084-198230 Поправка 30/04/2019 00:00
2019/S 068-158396 Обявление за поръчка 05/04/2019 00:00