Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Кетъринг услуги за клуба на Съвместния изследователски център в Испра (Италия-Ва...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
12/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
OIB/IPR/2019/OP/0020
Кетъринг услуги за клуба на Съвместния изследователски център в Испра (Италия-Варезе)
Кетъринг услуги за клуба на Съвместния изследователски център в Испра (Италия-Варезе).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Най-ниска цена
55300000
ITC41
Условия за участие
Оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1) „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към тръжните спецификации.
Вж. приложение I към тръжните спецификации.
Вж. приложение I към тръжните спецификации.
Важни събития
12/04/2019 00:00
N/A
N/A
27/05/2019 15:00
28/05/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 093-223804 Поправка 15/05/2019 00:00
2019/S 073-171647 Обявление за поръчка 12/04/2019 00:00