Данни на покана за участие в търг

In order to avoid any issue with eSubmission, please be careful to upload only documents with a format which is supported by the system. We remind the tenderers that, in case of issues with the upload of the tenders, the e-Submission helpdesk will only be available during business hours (i.e. until 6pm).
Заглавие:
EPALE (Електронна платформа за обучение на възрастни в Европа): Централна служба...
Възлагащ орган:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Дата на публикация в TED:
03/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
EACEA/2019/01
EPALE (Електронна платформа за обучение на възрастни в Европа): Централна служба по поддръжка
Агенцията желае да сключи договор за услуги за поемане и управление на централната служба по поддръжка (CSS) на многоезичната електронна платформа за обучение на възрастни в Европа (EPALE). Централната служба по поддръжка ще отговаря също така за дейности за създаване на общности, които ще гарантират, че EPALE е добре позната сред целевите групи и че потребителите участват в дейностите на платформата EPALE. Това включва популяризиране, анимиране и дейности, свързани със съдържание, използване на социални мрежи, организиране на конференции и събития и подкрепа, обучение и координация на мрежа на националните служби за подкрепа.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en
Най-добро съотношение качество/цена
80400000
QA04 / QA11 / JA10 / QA12 / FA01
00
Условия за участие
Вж. интернет адреса в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/05/2019 00:00
N/A
N/A
26/06/2019 23:59
27/06/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 109-264165 Поправка 07/06/2019 00:00
2019/S 086-204753 Обявление за поръчка 03/05/2019 00:00