Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Главен сертифициращ орган на ЕС, включително орган за регистрация и орган за раз...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
19/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
07/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2019/OP/0365
Главен сертифициращ орган на ЕС, включително орган за регистрация и орган за разрешения за съвместните интелигентни...
Комисията е предвидила в своята стратегия за съвместните интелигентни транспортни системи (C-ITS) (СОМ(2016) 766) няколко важни действия, които да позволят разгръщането на услуги за C-ITS в Европа до 2019 г. Едно от ключовите действия в стратегията е създаването и изпълнението на система на ЕС за управление на удостоверителните данни за сигурност на C-ITS (EU CCMS) за удостоверяване и цялост на всички съобщения на C-ITS в Съюза. Освен това Комисията обяви в стратегията за мобилността на бъдещето (COM(2018) 283) изпълнението на „пилотен проект за общи инфраструктури и процеси за киберсигурност на равнището на целия ЕС, необходими за сигурната и надеждна комуникация“. Правната сигурност на EU CCMS ще бъде осигурена чрез делегиран регламент относно C-ITS, който ще бъде издаден през 2019 г. по силата на Директива 2010/40/ЕС относно интелигентните транспортни системи. С настоящата поръчка избраният изпълнител трябва от името на Европейската комисия да създаде и управлява напълно главен сертифициращ орган, орган за регистрация и орган за разрешения на равнището на ЕС за C-ITS, като изпълнява сертификата на EU CCMS и документите за политика за сигурност.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
48000000
ITC41
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/04/2019 00:00
07/08/2019 11:00
07/08/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 140-343580
Поправка
23/07/2019 00:00
2019/S 123-299318
Поправка
28/06/2019 00:00
2019/S 086-204773
Поправка
03/05/2019 00:00
2019/S 078-184655
Обявление за поръчка
19/04/2019 00:00