Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Създаване на Европейски червен списък на клас Правокрили.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
17/04/2014
Краен срок за получаване на оферти:
03/06/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.3/SER/2014/0004.
Създаване на Европейски червен списък на клас Правокрили.
Повече от 1 000 вида скакалци, щурци и големи американски скакалци (Правокрили) се срещат в Европа. Поради техните малки райони на разпространение, тези видове са отлични показатели за определяне и опазване на горещи точки на биоразнообразие. Те са много чувствителни към промени при използването на земята и следователно често са използвани като биоиндикатори при оценки на екологичното въздействие.Европейския червен списък на правокрилите е един полезен инструмент за оценка на стойността на опазване на обекти при оценки на екологичното въздействие и за определяне на пропуските в мрежата за опазване. Застрашените видове ще получат повече внимание, стимулиращо действията по опазване на националните органи. Този червен списък трябва да допълни поредица от червени списъци, която Комисията е финансирала досега:http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist_en.htm
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
17/04/2014 00:00
N/A
03/06/2014 16:00
17/06/2014 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 076-130731 Обявление за поръчка 17/04/2014 00:00