Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Мониторинг с висока резолюция на фенологията и производителността на растителнос...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
09/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
28/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEA/DIS/R0/19/007
Мониторинг с висока резолюция на фенологията и производителността на растителността — биофизични параметри — услуга за...
ЕАОС вече носи отговорност за осъществяването на компонента фенология като част от продуктовото портфолио на услугата за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“. Целта на тази покана за участие в търг е да се сключи рамков договор за услуги с икономически оператор, който включва производството като част от изпълнението на мониторинга с висока резолюция на фенологията и производителността на растителността към услугата за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Най-добро съотношение качество/цена
72300000
DK011
Условия за участие
Както е посочено в раздел 2.2.2.1) от тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
09/04/2019 00:00
N/A
N/A
28/05/2019 14:00
29/05/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 070-163863 Обявление за поръчка 09/04/2019 00:00