Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване на рамков модел за бизнес статистика на глобални вериги за стойност...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
24/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/G/2019/002
Разработване на рамков модел за бизнес статистика на глобални вериги за стойност и осъществяване на пилотно проучване относно...
Основната цел на предоставените услуги е да се разработи нов рамков модел за глобални вериги за стойност за бизнес статистика. Съществуващите бизнес и търговски статистики често са разработвани отделно една от друга. Освен това статистиките се докладват отделно от всяка държава и обикновено статистическото звено е (национално) предприятие. Затова „сумата“ от всички прегледи не винаги ни прави по-информирани за глобалната ситуация, т.е. статистиките не извършват дейностите на глобално предприятие, а само фрагменти от него, тъй като прекосяват границите. Тази дейност ще се основава на предишна дейност в областта на GVCs и ще има за цел да осигури рамка за допълнително разработване в областта на бизнес статистиката. Като се разчита на разработването на GVC модел, ще бъде проектирано и реализирано пилотно GVC проучване, за да се допълни рамката с реални данни от цял свят.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
LU0
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/06/2019 00:00
04/09/2019 16:00
10/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 119-290866
Обявление за поръчка
24/06/2019 00:00