Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Нидерландия-Петен: Доставка и поддръжка на фокусиран йонен лъч с двулъчева плазм...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Дата на публикация в TED:
03/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
18/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/PTT/2019/OP/1257
Нидерландия-Петен: Доставка и поддръжка на фокусиран йонен лъч с двулъчева плазма — сканиращ електронен микроскоп за полеви...
За да се извърши in-situ подготовка на големи области незасегнати зони и изображения и анализ с висока резолюция, JRC Petten планира да закупи двулъчев микроскоп (pFIB-SEM) с индуктивно свързана плазма като източник на йонни лъчи (pFIB) и електронен лъч за полеви емисии като източник за електронно изобразяване. PFIB/SEM инфраструктурата ще подкрепи научните дейности в областта на ядрената безопасност и в медицинските приложения на ядрената наука. За тази цел системата ще включва енергийно дисперсионни рентгенови детектори (EDX), дифракция на обратното разсейване на електроните (EBSD) и детектори за сканиращ трансмисионен електронен микроскоп (STEM) и ще позволи микро-механична обработка на микромеханични образци, подготовка на ламели от метални и биологични материали за ТЕМ и 3D реконструкции на неорганични материали и клетки.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
38510000
NL328
Additional CPV Supplementary CPV
38512100
Важни събития
03/06/2019 00:00
18/07/2019 16:00
19/07/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 114-278796 Поправка 17/06/2019 00:00
2019/S 109-264184 Поправка 07/06/2019 00:00
2019/S 105-254383 Обявление за поръчка 03/06/2019 00:00