Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за измерване на икономическото въздействие от изчисленията в облака в ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
24/05/2014
Краен срок за получаване на оферти:
16/07/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2014/0031.
Проучване за измерване на икономическото въздействие от изчисленията в облака в Европа – SMART 2014/0031.
Проучването ще има 2 цели:i) оценка на текущи мерки – т.е. оценяване дали количествените цели, които са част от метричните формуляри, както и цели в сферата на тази политика се постигат с текущите мерки за политиката; иii) подпомагане на развитието на всяка бъдеща политика.За да се постигнат тези цели, консултантите трябва да разчитат на резултатите от специалния модул на Евростат за облака, да представят допълнителни данни, като се има предвид техният ограничен обхват, за да се получи пълна картина на въвеждането на облака, включително подробен секторен анализ, както и представяне на данни за въвеждане на облака в Европа, както и макро и микроикономическо въздействие от приемането на облака.Резултатите ще бъдат част от подхода за събиране на данни в облака, което представя най-доброто съчетание между усилията за събиране на предварителни и планирани данни, и по този начин се представя информация относно тенденциите в облака (2012-2015 г.) вместо набор от моментни изображения. Те ще включват предишните усилия, например от проучването IDC от 2011 г., лекото усилие от въвеждането на облака през 2013 г., както и специалният модул на Евростат по отношение на облака през 2014 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
24/05/2014 00:00
N/A
16/07/2014 16:00
29/07/2014 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 100-173873
Обявление за поръчка
24/05/2014 00:00