Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Изготвяне и публикация с отворен достъп на набор от коефициенти за доза за прием...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
30/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
06/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/D3/2018-565-2
Изготвяне и публикация с отворен достъп на набор от коефициенти за доза за прием на радионуклиди на работното място и публични...
Целта на това проучване е да помогне за изпълнението на изискванията за оценка на дозата съгласно Директива 2013/59/Евратом на Съвета, като се предложи на държавите – членки на ЕС, свободен достъп до пълен набор от коефициенти за конвертиране на количества радиологична защита за прием на радионуклиди на работното място и на публични места.Това ще позволи на държавите — членки на ЕС да изпълнят изискванията за оценка на дозата в Директива на Съвета 2013/59/Евратом съгласно последните научни разработки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
85100000
00
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/04/2019 00:00
06/06/2019 16:00
07/06/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 084-198243 Обявление за поръчка 30/04/2019 00:00