Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Стандарти за метал за високообогатен и естествен уран
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Дата на публикация в TED:
17/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
29/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2019/OP/1239
Стандарти за метал за високообогатен и естествен уран
Стандартите за метал за високообогатен (>90 % 235U) и естествен (около 0,71 % 235U) уран са необходими като базови материали за изготвяне на големи изсушени клинове (LDS) серия IRMM-1027p, q, r, s, t, u и др., за които всяка година 1 200 бройки се подготвят от Unit JRC-G.2.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-ниска цена
09341000
BE21
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/04/2019 00:00
29/05/2019 16:00
03/06/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 076-179806 Обявление за поръчка 17/04/2019 00:00