Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Координиран подход за разработването и доставката на радиоизотопи в Европейския ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
24/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
31/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/D3/2019-231
Координиран подход за разработването и доставката на радиоизотопи в Европейския съюз
Целта на това проучване е да се попълнят пропуските в наличната информация относно веригите за доставка за основните установени и нови радиоизотопи, които значително се използват, или се очаква да се използват в Европа. Дейността ще включва и изготвянето на становището за дългосрочно европейско сътрудничество в тази област.Проучването трябва да изпълни следните конкретни цели:а) да определи основните радиоизотопи, които в момента се използват в Европейския съюз и основните радиоизотопи, които се очаква да влязат в употреба до 2030 г.;б) да определи съществуващите и нововъзникващите методи и технологии за производство на радиоизотопите, включени в подточка а) и подробно да опише основните елементи на съответните им вериги за доставка;в) да определи основните доставчици на суровини и технологиите за производството на радиоизотопите, включени в подточка а) и механизмите, които са част от горните вериги за доставка;г) да разработи сценарии и конкретни варианти за устойчива и сигурна доставка на радиоизотопите, включени в точка а) в Европейския съюз.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
33100000
00
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/05/2019 00:00
31/07/2019 16:00
01/08/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 104-250690
Поправка
31/05/2019 00:00
2019/S 100-241200
Обявление за поръчка
24/05/2019 00:00