Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване и организиране на обучение за юристи относно правилата на ЕС за бор...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Дата на публикация в TED:
27/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
09/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
JUST/2018/JACC/PR/CRIM/0185
Разработване и организиране на обучение за юристи относно правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на...
Общата цел на поръчката е да се осигури обучение, да се повиши осведомеността и да се насърчи разпространението на информация сред юристите относно ключовите принципи и понятия на правилата на ЕС за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Целта на поръчката е да се анализират, оценят и подпомогнат потребностите на юристите чрез увеличаване на тяхната осведоменост относно тяхната роля и задължения в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма съгласно Директивата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79000000
BE
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/05/2019 00:00
01/07/2019 23:59
N/A
09/07/2019 12:00
11/07/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 101-243544 Обявление за поръчка 27/05/2019 00:00