Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Кетъринг и услуги по посрещане
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
23/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
23/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
EMA/2019/07/DED
Кетъринг и услуги по посрещане
Агенцията желае да назначи изпълнител с подходящите квалификации и опит, който да предостави следните услуги:всеобхватни кетъринг и услуги по посрещане за служители, делегати и други посетители, които използват ресторанта, кафенето, салона на най-горния етаж и конферентните зали.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
55500000
NL1
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/04/2019 00:00
23/05/2019 12:00
24/05/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 079-188836
Обявление за поръчка
23/04/2019 00:00