Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на професионални застрахователни услуги с комисио...
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
16/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
20/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
Frontex/OP/59/2019/MS
Рамков договор за предоставяне на професионални застрахователни услуги с комисионна
Целите на този единичен рамков договор са:— да създаде оптимално застрахователно покритие за специфичните дейности на Frontex по възможно най-икономиченначин; като се обхванат следните застраховки: а). Публична отговорност за оперативните помещения на Frontex б). Oбща застраховка на моторните превозни средства за специализирани превозни средства (VMM), използвани в оперативните зони на Frontex,— осигуряване на висококачествена подкрепа и консултации за поддържане на оптималното ниво на застрахователно покритие, като се вземе предвид конкретната роля на Frontex,— подпомагане на Frontex при справянето с променящите се фактори, например законодателството, и по този начин ограничаването на тези услуги е необходимо, за да се гарантира, че във Frontex съществува най-доброто застрахователно покритие, за да се намали до минимум излагането на рискове.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
66510000
SB01
PL911
Условия за участие
От оферента се изисква да докаже, че е упълномощен да изпълни поръчката според националното законодателство.Оферентът трябва да спазва приложимото законодателство на ЕС, по-конкретно Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20.1.2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти и да притежава валиден бизнес лиценз за брокерска дейност.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/04/2019 00:00
20/05/2019 11:00
21/05/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 090-214444 Поправка 10/05/2019 00:00
2019/S 075-176810 Обявление за поръчка 16/04/2019 00:00