Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по почистване за офиса на Европейската инвестиционна банк...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
18/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
14/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1533
Предоставяне на услуги по почистване за офиса на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в Рим
Офисът на ЕИБ в Рим търси услуги за почистване на своите офиси, разположени на четвъртия и петия етаж на Via Sardegna 40, 00187 Rome, ИТАЛИЯ, свързани с вътрешно стълбище, с обща площ приблизително 1 180 m2.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Най-добро съотношение качество/цена
90919200
ITI43
Условия за участие
Изискване: оферентът трябва да докаже, че е регистриран съгласно националното законодателство, за да упражнява професионалната си дейност.Като доказателство за горното трябва да се предостави удостоверение за регистрация в съответните търговски или професионални регистри в държавата членка на установяване/учредяване. Ако от оферента не се изисква или не му е позволено да се впише в подобен регистър поради причини, свързани с неговия статут или с неговото правно положение, ЕИБ ще приеме като задоволително доказателство клетвена декларация или сертификат, членство в конкретна организация, изрична пълномощно или вписване в регистъра по ДДС.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/04/2019 00:00
23/05/2019 23:59
N/A
14/06/2019 15:00
17/06/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 077-182298 Обявление за поръчка 18/04/2019 00:00