Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор – Техническа и логистична подкрепа за дейностите на Главна дирекц...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Дата на публикация в TED:
07/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
HOME/2018/ISFP/PR/EVNT/0016
Рамков договор – Техническа и логистична подкрепа за дейностите на Главна дирекция „Миграция и вътрешни работи“ и свързани...
Възлагащият орган възнамерява да сключи рамков договор с цел предоставяне на техническа и логистична подкрепа за дейности на Главна дирекция „Миграция и вътрешни работи“ (DG HOME) и нейните политики. Обхванатите дейности засягат техническа помощ и логистична подкрепа за DG HOME, свързани с изготвянето и концепцията основно на политики на ЕС, но не само, в областта на вътрешните работи, както и действия за насърчаване и/или разпространение на информация относно политиките на ЕС. Действията включват основно организация на (технически) срещи, работни групи, конференции, изложби и други видове събития, както и допълнителни услуги около тези дейности и предоставянето на материали и техническо оборудване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79900000
BE
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/05/2019 00:00
27/06/2019 16:00
28/06/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 088-209928
Обявление за поръчка
07/05/2019 00:00