Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Главен изпълнител за поддръжка и довършителни работи в сградите на Европейската ...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
19/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
11/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
OIB/2019/OP/0007
Главен изпълнител за поддръжка и довършителни работи в сградите на Европейската комисия в Брюксел-столичен регион и околностите
Работи като главен изпълнител за поддръжка и довършителни работи, включително възстановителни работи, работи по поддръжката, оборудването, модификациите, вътрешните и външни довършителни работи, металната дограма, железарията, остъкляването и щорите в сградите на Европейската комисия. За настоящата поръчка възлагащият орган желае да засили и социалното сближаване чрез провеждане на обучение и социално-професионална интеграция.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Най-ниска цена
45400000
BE100
Условия за участие
Оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1) „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение 1 „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/04/2019 00:00
11/06/2019 15:00
13/06/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 078-184650
Обявление за поръчка
19/04/2019 00:00