Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разгръщане на по-евтини сензорни системи за качество на околния въздух в градски...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
19/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
24/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENV.C.3/SER /2019/0010
Разгръщане на по-евтини сензорни системи за качество на околния въздух в градски среди
Изпълнителят ще подкрепи по-голям проект, изследващ употребата на по-евтини сензорни системи за наблюдение на качеството на въздуха. Сензорните системи ще бъдат предоставени от възлагащия орган. Проектът предвижда разгръщането и поддръжката на сензорни системи за качеството на въздуха в три града. Събирането, съхранението, управлението и разпространението на данни от кампаниите за измерване също ще бъдат отговорност на изпълнителя.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
90700000
00
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/04/2019 00:00
24/05/2019 16:00
28/05/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 078-184654
Обявление за поръчка
19/04/2019 00:00