Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на експертни услуги в подкрепа на многостранното ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Дата на публикация в TED:
03/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
29/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
TAXUD/2019/OP/0002
Рамков договор за предоставяне на експертни услуги в подкрепа на многостранното обучение на ЕС и развитието на персонала в...
Предмет на тази тръжна процедура е предоставянето на многостранна програма на ЕС за подкрепа на обучението в областта на митниците и данъчното облагане, която предоставя подкрепа за обучение и развитие на хората на националните митнически и данъчни администрации на ЕС, техния персонал и свързаните с тях публични, частни и академични заинтересовани страни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
80000000
00
Additional CPV Supplementary CPV
72200000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/06/2019 00:00
29/07/2019 12:00
30/07/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 105-254386
Обявление за поръчка
03/06/2019 00:00