Данни на покана за участие в търг

Please note: [16/05/2019] - The time limit for receipt of tenders or requests to participate was amended. [22/05/2019] - The Instructions to Tenderers document was amended
Заглавие:
Подкрепа за Министерството на околната среда и водите на България и подкрепа за ...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
19/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
12/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
TA2019024 BG BP3
Подкрепа за Министерството на околната среда и водите на България и подкрепа за изпълнението на регионални проекти в областта...
Целта на заданието за техническа помощ е да се подпомогне висококачественото и съгласувано изпълнение на 16 регионални инфраструктурни проекта в областта на водите по оперативна програма „Околна среда“ за периода 2014–2020 г., в съответствие със стандартизираните изисквания на програмата, като се предостави хоризонтална подкрепа за управляващия орган (УО) на оперативна програма „Околна среда“ и целева подкрепа за 16-те оператора на водоснабдителни и канализационни мрежи като бенефициери в България по време на цялото изпълнение на проектите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
65100000
BG
Важни събития
19/04/2019 00:00
12/06/2019 23:59
17/06/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 093-223794
Поправка
15/05/2019 00:00
2019/S 078-184637
Обявление за поръчка
19/04/2019 00:00