Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за статистиката в областта на регионалния транспорт
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
12/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
23/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/E/2019/006
Подкрепа за статистиката в областта на регионалния транспорт
Предоставяне на услуги в подкрепа на статистиката за транспорта:Обособена позиция 1: Подкрепа за статистиката в областта на сухопътния транспорт;Обособена позиция 2: Подкрепа за статистика в областта на железопътния транспорт;Обособена позиция 3: Подкрепа за статистика за транспорта по вътрешните водни пътища;Обособена позиция 4: Подкрепа за статистика в областта на морския транспорт;Обособена позиция 5: Подкрепа за статистика в областта на въздушния транспорт;Обособена позиция 6: Подкрепа за статистиката в областта на регионалния транспорт;Обособена позиция 7: Подкрепа за статистически данни от общия въпросник на Евростат/ITF/UNECE;Обособена позиция 8: Подкрепа за разработване на показатели за разпределение за отделните видове и интермодален транспорт;Обособена позиция 9: Подкрепа за статистика в областта на безопасността на транспорта;Обособена позиция 10: Подкрепа за статистика за мобилност на пътниците и статистика на пътния трафик.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Договор за обществена поръчка
79330000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/08/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Подкрепа за статистиката в областта на сухопътния транспорт Целта на тази обособена позиция е да се предостави подкрепа на Евростат за по-нататъшното прилагане на Регламент (ЕС) № 70/2012 от 18.1.2012 г. (recast) относно статистическите справки при автомобилен превоз на товари, включително съдействие за управление на данни, статистически анализ и методология, контрол на качеството, потвърждаване и разпространяване на данните.Общият обем на работата за целия период на поръчката се изчислява на: 325 човекодни за една година, което се равнява на приблизително 1 300 човекодни за максималния срок на поръчката (48 месеца).
Партида 2 Подкрепа за статистика в областта на железопътния транспорт Целта на тази обособена позиция е да се предостави подкрепа на Евростат за прилагане на Регламент (ЕС) 643/2018 за статистиката за железопътния транспорт, включително помощ за управление на данни, статистически анализ и методология, контрол на качеството, утвърждаване и разпространяване на данни.Обемът на поръчката за целия период на договора се оценява на приблизително 275 човекодни за срок от една година, което се равнява на приблизително 1 100 човекодни за максималния срок на поръчката (4 години).
Партида 3 Подкрепа за статистика за транспорта по вътрешните водни пътища Целта на тази обособена позиция е да се предостави подкрепа на Евростат за прилагането на Регламента относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища, включително помощ за управление на данни, статистически анализ и методология, контрол на качеството, потвърждаване и разпространяване на данните.Общият обем на работата за целия период на поръчката се изчислява на:190 човекодни за една година, което се равнява на приблизително 760 човекодни за максималния срок на поръчката (48 месеца).
Партида 4 Подкрепа за статистика в областта на морския транспорт Целта на тази обособена позиция е да се предостави подкрепа на Евростат за прилагането на Директива 2009/42/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (преработена).Общият обем на работата за целия период на поръчката се изчислява на:340 човекодни за една година, което се равнява на приблизително 1 360 човекодни за максималния срок на поръчката (48 месеца).
Партида 5 Подкрепа за статистика в областта на въздушния транспорт Целта на тази обособена позиция е да се предостави подкрепа на Евростат за прилагането на Регламент (ЕО) № 437/2003 относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха (вкл. последващите изменения) и за събиране на нерегулативни данни за тази област на транспорт.Общият обем на работата за целия период на поръчката се изчислява на:340 човекодни за една година, което се равнява на приблизително 1 360 човекодни за максималния срок на поръчката (48 месеца).
Партида 6 Подкрепа за статистиката в областта на регионалния транспорт Целта на тази обособена позиция е да се предостави подкрепа на Евростат в управлението на регионална информация (данни и метаданни), което включва подкрепа в събирането на данни, статистическия анализ и методологическата работа, както и в обработката на данни (потвърждаване, обобщаване и др.), и подробен контрол на качеството на информацията в областта на регионалния транспорт.Общият обем на работата за целия период на поръчката се изчислява на:145 човекодни за една година, което се равнява на приблизително 580 човекодни за максималния срок на поръчката (48 месеца).
Партида 7 Подкрепа за статистически данни от общ въпросник на Евростат/ITF/UNECE Целта на тази обособена позиция е да се предостави подкрепа за изготвянето на статистика въз основа на данните, предадени на Евростат с общия въпросник на Евростат/ITF/UNECE.Общият обем на работата за целия период на поръчката се изчислява на:150 човекодни за една година, което се равнява на приблизително 600 човекодни за максималния срок на поръчката (48 месеца).
Партида 8 Подкрепа за разработване на показатели за разпределение за отделните видове и интермодален транспорт Целта на тази обособена позиция е да се предостави подкрепа за разработване и изготвяне на показатели за разпределение за отделните видове транспорт и интермодален транспорт.Общият обем на работата за целия период на поръчката се изчислява на:260 човекодни за една година, което се равнява на приблизително 1 040 човекодни за максималния срок на поръчката (48 месеца).
Партида 9 Подкрепа за статистика в областта на безопасността на транспорта Целта на тази обособена позиция е да се предостави подкрепа на Евростат за по-нататъшното прилагане на статистиката за транспортна безопасност, включително помощ за управление на данни, статистически анализ и методология, контрол на качеството, утвърждаване и разпространяване на данни.Общият обем на работата за целия период на поръчката се изчислява на:110 човекодни за една година, което се равнява на приблизително 440 човекодни за максималния срок на поръчката (48 месеца).
Партида 10 Подкрепа за статистика за мобилност на пътниците и статистика на пътния трафик Основната цел на тази обособена позиция е да се подпомогне Евростат и държавата членка при разработването на статистически данни на ЕС относно мобилността на пътниците и пътния трафик.Общият обем на работата за целия период на поръчката се изчислява на:110 човекодни за една година, което се равнява на приблизително 220 човекодни за максималния срок на поръчката (24 месеца).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 154-378799 Обявление за поръчка 12/08/2019 00:00