Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на брокерски услуги, свързани с набиране на персонал
Възлагащ орган:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Дата на публикация в TED:
23/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
28/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
EIOPA-OP-042-2018
Осигуряване на брокерски услуги, свързани с набиране на персонал
Брокерски услуги за посредничество между възлагащите органи и всяка уебстраница/медия, която те изберат да публикуват свободните си работни места.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
79341000
DE712
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/04/2019 00:00
28/05/2019 12:00
28/05/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 079-188837
Обявление за поръчка
23/04/2019 00:00