Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ в подкрепа на инструмента за общинска устойчивост (MRF) в Турци...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
22/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
TA2019039 TR
Техническа помощ в подкрепа на инструмента за общинска устойчивост (MRF) в Турция
Общата цел на тази операция за техническа помощ е да допринесе за подсилване на капацитета на общините, намиращи се в турските провинции, които са най-засегнати от прилива на сирийски бежанци под временна защита (SuTP), да предостави общински услуги и да подобри перспективите за прием на бежанци по устойчив начин. Целта на техническата помощ е да предостави подкрепа за подготовката и изпълнението на схеми за приоритетни инвестиции, за да могат общините и битовите компании в целевите провинции да предоставят основни услуги за водоснабдяване, канализация и управление на твърди отпадъци.Дейностите ще включват, inter alia, преглед на проучвания за осъществимост на проекти, преглед на предварителни или подробни чернови на проекти, помощ за оценка на определени схеми за инвестиции, осигуряване на качество на тръжната документация и мониторинг на изпълнението на дейностите, и подкрепа за докладване относно инвестиционни схеми.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
71800000
TR
Важни събития
22/05/2019 00:00
04/07/2019 17:00
08/07/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 098-236397
Обявление за поръчка
22/05/2019 00:00