Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за изследване на разпространението и разходите за неформална дългосроч...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
15/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
25/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
VT/2019/009
Проучване за изследване на разпространението и разходите за неформална дългосрочна грижа в Европейския съюз
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/empl/Pages/index.aspx
Най-добро съотношение качество/цена
71241000
BE10
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/05/2019 00:00
25/07/2019 12:00
29/07/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 093-223798
Обявление за поръчка
15/05/2019 00:00