Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подобряване на административното събиране на данни относно насилие от страна на ...
Възлагащ орган:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Дата на публикация в TED:
24/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
06/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
EIGE/2019/OPER/01
Подобряване на административното събиране на данни относно насилие от страна на интимния партньор
Основна цел:Цялостната цел на това проучване е да се съдейства допълнително на държавите — членки на ЕС при изпълнение на общоевропейските индикатори за административно събиране на данни относно насилие от страна на интимния партньор, изнасилвания и убийства на жени, разработени от EIGE и да се разработи класификационна система за убийства на жени.Конкретна(и) цел(и):Конкретните цели ще подпомогнат да се подобри сравнимостта и еднородността на административните данни относно базираното на полове насилие.Специфичните цели са:1) Да се оцени напредъка на национално ниво при подобряването на наличността на данните, за да се осигурят еднородни данни за насилие от страна на интимния партньор и да се подобри сравнимостта на данни в ЕС;2) Да се подобри събирането на данни относно свързани с пола убийства на жени и момичета като се разработи класификационна система.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73210000
LT011
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/04/2019 00:00
06/06/2019 11:00
06/06/2019 13:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 080-191128
Обявление за поръчка
24/04/2019 00:00