Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа подкрепа за предотвратяване и борба с радикализацията
Възлагащ орган:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Дата на публикация в TED:
22/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
31/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
Техническа подкрепа за предотвратяване и борба с радикализацията
DG HOME цели да осигури външни професионални услуги и техническа подкрепа, необходими на Европейската комисия (наричана „Комисията“) и основно на нейната Генерална дирекция за вътрешни работи (наричана „DG HOME“), за да подкрепи действията си в областта на превенцията и да консолидира и подсили знанията и експертизата в областта на радикализацията с оглед допълнително развитие и улесняване на изпълнението на превантивни мерки на национално, европейско и международно ниво.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
79000000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/05/2019 00:00
31/07/2019 16:00
02/08/2019 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Лекари: Подкрепа и обмен относно радикализацията (Мрежа за информираност за радикализация — RAN)
Подсилването на уменията на лекарите на първа линия, особено чрез предлагане на мрежови възможности, разработването на добри практики и насоки (Обособена позиция 1).
Партида 2
Създаващи политиките и изследователи: Подкрепа и обмен относно радикализацията
Подсилването на способностите на държавите членки, национални, регионални и местни власти и приоритетни трети страни в ефективното справяне с радикализацията, по-конкретно чрез предлагане на мрежови възможности, целеви и задвижвани от нуждите услуги и проучвания и анализ.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 098-236407
Обявление за поръчка
22/05/2019 00:00