Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранни каскадни рамкови договори за услуги по обучение за персонала на евр...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
31/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
EPSO/EUSA/PO/2018/028
Многостранни каскадни рамкови договори за услуги по обучение за персонала на европейските институции, служби, други органи и...
Многостранни каскадни рамкови договори за услуги по обучение и подготовка на персонала на европейските институции, служби, други органи и агенции на ЕС, които заемат или могат да бъдат призовани да заемат ръководни постове.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80532000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
31/05/2019 00:00
02/07/2019 15:00
03/07/2019 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Обособена позиция 1: Обучение по управленски умения Основните задачи на изпълнителя по обособена позиция 1 ще бъдат:i) да предостави курсовете, показани в текущия график на училището, добавен като Приложение 1, тъй те са продължаващи и да разработи нови програми за училището. По-специално това включва смесено обучение и методи за професионално развитие, основани на групово провеждане на обучение;ii) разработване и провеждане на специализирани курсове за обучение в отговор на специфичните нужди на институция или група от институции. По-специално това включва смесено обучение и дистанционно/виртуално обучение;iii) да предостави екип от качествени обучители, които да изпълняват тези програми за обучение;iv) активно да наблюдава оценяването на предложените дейности за обучение и, в съгласие със съответните възлагащи органи, да предприеме всички необходими коригиращи действия.
Партида 2 Подготовка на мениджъри и екипи Основните задачи на изпълнителя по обособена позиция 2 ще бъдат:i) да осигури екип от учители, включително висококвалифицирани инструктори (някои от които трябва да могат да действат като обучители и надзорници на инструктори) със значителен опит в самото управление, за предоставяне на услуги по подготовка (включително, за някои, обучение и надзор на инструктори за вътрешни инструктори) от името на училището и другите възлагащи органи.ii) активно да наблюдава оценяването на предложените дейности за подготовка и, в съгласие със съответните възлагащи органи, да предприеме всички необходими коригиращи действия.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 104-250682 Обявление за поръчка 31/05/2019 00:00