Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по обучение за ИКТ приложения за крайни потребители
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
15/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
14/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/9/2019
Предоставяне на услуги по обучение за ИКТ приложения за крайни потребители
Целта на поръчката е да предостави услуги по обучение на персонала на EMSA (стандартни курсове или специализирани курсове) относно ИКТ приложения за крайни потребители.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
80570000
PT170
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/05/2019 00:00
04/06/2019 23:59
07/06/2019 23:59
14/06/2019 16:00
25/06/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 093-223787 Обявление за поръчка 15/05/2019 00:00