Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Временна колекция от щамове за бактерии, резистентни към множество лекарства
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
08/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
13/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2019/OCS/11068
Временна колекция от щамове за бактерии, резистентни към множество лекарства
Европейската мрежа за наблюдение на антимикробната устойчивост на гените (EURGen-Net) е нова мрежа за наблюдение на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), чиято цел е да се създаде геномно базирано наблюдение на бактерии, резистентни към множество лекарства от значение за общественото здраве.Първата стъпка в тази посока е общоевропейско проучване на резистентни към карбапенем и/или към колистин ентеробактерии (CCRE проучване), което се провежда през 2019 г. CCRE проучването ще допълни данните за фенотипна антимикробна резистентност, налични от Европейската мрежа за наблюдение на антимикробната устойчивост на гените (EURGen-Net) с геномна информация за определяне на високорискови клонинги и ще достигне до по-задълбочено разбиране за начините на разпространение.Колекцията от щамове е основно предназначена за до 6 000 изолати, събрани по време на CCRE проучването и допълнителна колекция от щамове от до 3 000 изолати на Acinetobacter baumannii от подобно проучване в бъдеще.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-добро съотношение качество/цена
85100000
SE
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/05/2019 00:00
13/06/2019 16:00
17/06/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 089-212304
Обявление за поръчка
08/05/2019 00:00