Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Статистически услуги в областта на разширяването, съседството и сътрудничеството...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
10/06/2019
Краен срок за получаване на оферти:
15/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/B/2019/004
Статистически услуги в областта на разширяването, съседството и сътрудничеството за развитие
Статистически услуги в областта на разширяването, съседството и сътрудничеството за развитие.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Договор за обществена поръчка
79330000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/06/2019 00:00
N/A
N/A
15/07/2019 16:00
17/07/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Семинари, работни срещи и работни групи за южните държави, обхванати от европейската политика за съседство (ЕПС) Целта на тази обособена позиция е организирането на 9 събития, свързани със заседания и работни срещи на работните групи за южните държави, обхванати от европейската политика за съседство (ЕПС), за периода 2020—2021 г.
Партида 2 Събиране, потвърждаване и разпространяване на данни за държавите, обхванати от процеса на разширяване и европейската политика... Целите на настоящата тръжна процедура са:— да се изпитат преразгледаните структури на публичната база данни на Евростат (Eurobase) за държавите извън ЕС и да се адаптират въпросниците към преразгледаните структури;— да се съберат данни и домейните на Eurobase за държавите извън ЕС и да се запълнят с тези данни;— да се оцени съдържанието на съществуващите статии на раздел Statistics Explained (SE) (Обяснение на статистическите данни), като се даде предложение за това дали те да бъдат изтрити, да се слеят две или повече статии на SE или те да се актуализират с нови данни;— да се добавят нови статии в SE; и— да се изготвят фактологични справки.
Партида 3 Програма за обучение за южните държави, обхванати от ЕПС Основната цел на настоящата поръчка е да се осигури подкрепа за подготовката и организирането (включително всички логистични аспекти) на курсове за обучение за южните държави и трети държави, обхванати от ЕПС.
Партида 4 Семинари на високо равнище за висшето ръководство на държавите от EECCA Основната цел на настоящата поръчка е да се осигури подкрепа за организирането на интелектуалното съдържание и логистичните аспекти на семинарите на високо равнище за висшето ръководство на държавите от EECCA.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 110-267172 Обявление за поръчка 10/06/2019 00:00