Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Дата на публикация в TED:
01/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
19/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
TAXUD/2019/OP/0003
Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на икономически анализ в областта на данъчното...
Тази процедура обхваща предоставянето на икономически анализ в областта на данъчното облагане с оглед възлагане на 3 многостранни рамкови договори с повторно стартиране на конкурс.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
79300000
BE
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/08/2019 00:00
19/09/2019 15:00
20/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 147-360910
Обявление за поръчка
01/08/2019 00:00